Ohjaus ja valmennus

 

Ohjauksen- ja valmennuksen linjaus

 

Tanssiklubi Kotkan Hyrrät ry:n valmentajat ovat ammattitaitoisia ja koulutettuja. Seura huolehtii uusien valmentajien ja ohjaajien koulutuksesta. Koulutus pohjautuu Suomen Tanssiurheiluliiton ohjaaja- ja valmentajakoulutukseen. Myös aikuisia ohjataan ja tuetaan osallistumaan seuran toimintaan. Valmentajat, ohjaajat ja muut taustayhteisön aikuiset antavat esimerkkiä terveellisistä elämäntavoista ja hyvistä käytöstavoista. Seura edistää esimerkillisellä toiminnallaan monipuolisesti kehon- ja mielenterveyttä sekä dopingin ja urheilun epäeettisen käyttäytymisen vastustusta. 

Seuran toiminta perustuu laadittuihin sääntöihin ja konseptiin. Seuran toiminnassa noudatetaan Reilu pelin periaatteita: 1.Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun, 2.Vastuu kasvatuksesta 3. Terveyden turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 4. Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus 5. Luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen

Näiden periaatteiden mukaan jokainen on tervetullut toimintaan ja tanssitunnille mukaan riippumatta tanssitaustasta tai lähtötasosta. Seura myös kasvattaa, eikä pelkästään opeta tanssimista, joten ohjaajat huolehtivat, että tanssitunnilla toimitaan sovittujen sääntöjen mukaan toista kunnioittaen. Harrastajia ja heidän vanhempiaan ohjeistetaan turvallisuusasioista, esim. mihin salissa saa/ei saa koskea sekä hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Tämä näkyy mm. siinä, että lasten ryhmiä ei sijoiteta liian myöhäiseen iltaan ja näin varmistetaan riittävä lepo ennen seuraavaa päivää. Seurassa toimitaan rehellisesti ja oikeudenmukaisesti niin harrastajia kuin heidän vanhempiaankin kohtaan ja esim. lisäkustannuksista, kuten puvuista tai muista tanssitarvikkeista tiedotetaan avoimesti etukäteen. Salilla kierrätetään roskat mahdollisuuksien mukaan ja pidetään paikat siistinä.

Jokainen ryhmä päivittää kauden alkupuolella ryhmäkohtaiset pelisäännöt valmentajien kanssa ja niitä noudatetaan kauden aikana. Nuoret kannustavat toinen toistaan eri tilanteissa ja siten kehittävät myös omia sosiaalisia vuorovaikutustaitojaan. Pelisäännöt tehdään myös lasten ja nuorten vanhempien kanssa ja ohjaajan kautta säännöt viestitetään koko ryhmän vanhemmille. 

Seurassamme toimii monen tasoisia ohjaajia ja valmentajia huomioiden valmennettavien ja ohjattavien tason. Valmennus etenee aina ryhmästä riippumatta positiivisen palautteen ja kannustuksen kautta. Harjoitustuntien sisältöä suunnitellessaan ottavat valmentajat aina huomioon valmennettavien iän ja taitotason. Harrasteryhmissä tärkeintä ei ole virheetön suorittaminen, vaan tanssin ilo, joten virheitä ei korosteta, vaan iloitaan onnistumisista. Valmentajat ja ohjaajat tuovat tanssitunneille oman persoonallisen tapansa ohjata ryhmäänsä ja näin harjoitusten sisältö on monipuolista.

Ohjaajan ensisijaisena tavoitteena on ohjata harrastaja käyttäytymään ja keskittymään ohjaustilanteen vaatimalla tavalla luoden terveen ja reilun pohjan harrastetoiminnan aloittamiselle ja siinä kehittymiselle. Haluamme huomioida valmennuksessamme kokonaisvaltaisesti tanssijoita sekä elämän eri osa-alueita. Toivomme, että pystymme näin ollen antamaan urheilijoille ja harrastajille monipuolisen liikunnallisen pohjan tulevaisuutta ja lajia varten. Lasten kanssa toimivien ohjaajien rikosrekisteri selvitetään ja ohjaajien kanssa tehdään työsopimukset kirjallisesti seuran oman pohjan mukaan.

Tanssilajeihin tutustuminen mahdollistetaan ilmaisella tutustumiskerralla sekä sillä, että mukaan voi tulla vaikka kesken kauden harrastusinnon syttyessä. Maksujärjestelyt ovat joustavat esim. harrastajan tai hänen vanhempiensa taloudellisen tilanteen vuoksi ja tanssilajeihin on mahdollista tutustua myös 5/10 kerran kortilla, mikäli koko kaudeksi sitoutuminen on haastavaa. Lisäksi etenkin uusista tanssilajeista järjestetään tiiviskursseja, jotta nähdään, mitkä tanssilajit kiinnostavat ihmisiä.

Kauden ensimmäisellä tunnilla kerrotaan toiminnan kauden tavoitteet ja sisällöt (lasten ryhmissä myös vanhemmille joko harjoitusten yhteydessä tai erillisessä vanhempainillassa). Ryhmät on muodostettu ensisijaisesti ikätasojen mukaan, mutta ohjaaja voi ohjata halukkaat ja taidollisesti nopeammin etenevät kisaryhmään (tällä kaudella syksy 2019 kokeilussa streetdancen kisaryhmä) tai ikätason perusteella isompien ryhmään.

Perusarvot kaikille tunneille ovat:

 • Hyvä käyttäytyminen ja kielenkäyttö 

 • Toisten huomioonottaminen 

 • Me-henki

 • Laadukkuus 

 • Samanarvoisuus ja tasa-arvo 

 • Siisteys ja puhtaus

 • Keskittyminen

Keskeisiä opetuksen rakenteessa huomioitavia asioita:

 • Tanssin ilon säilyttäminen kaikissa tilanteissa 

 • Monipuolisen musiikin käyttäminen opetuksessa 

 • Yksilöiden väliset erot ja erityistä huomiota vaativat lapset/nuoret 

 • Sopeutuminen ryhmään yksilönä 

 • Sopeutuminen pari- ja ryhmätyöskentelyyn 

 • Ohjaajan ja harrastajan vuorovaikutus 

 • Ohjaajan ja vanhemman vuorovaikutus 

 • Vanhemmat mukana harrastuksessa ja toimintaympäristössä 

 • Näytöstoiminta ja -tilanteet

 Keskeisiä tanssitunnin rakenteessa huomioitavia asioita (lapset): 

 • Alkuvirittäytyminen ja kontaktin luominen

 • Tila (energian purkaminen ja lämmittely)

 • Yksilöharjoitus (keho, opittava aines) 

 • Pari- ja ryhmätyöskentely

 • Luova improvisaatio 

 • Lopetus (loppukontakti ja rauhoittuminen)