Aikuisryhmät

 

Aikuisryhmät

 

Kaikkien aikuisten harrasteryhmien tarkoituksena on tarjota monipuolista liikuntaa sekä luontevat mahdollisuudet sosiaaliseen kanssakäymiseen. Jokainen saa edetä omaa henkilökohtaista tahtiaan, mutta kuitenkin tarjolla on riittävästi haasteita motivaation säilymiseksi. Kaikilla on mahdollisuus esiintymiseen ja lajista riippuen myös kilpailemiseen. Ohjaajat ovat oman opetettavan alansa ja tanssilajinsa asiantuntijoita. Tunnilla edetään lämmittelyn, opetettavan asian, sen harjoittelun ja loppuverryttelyn kautta ryhmän taitotason mukaan. Suosituimmissa ryhmissä on alkeisryhmän lisäksi tarjolla jatkoryhmä tai -ryhmiä. Alkeistasolta seuraavalle siirrytään ohjaajan palautteen mukaan.

Rock’n’Swing-tanssit

Hyrrissä opetetaan STUL:n kisoissa kilpailtuja rns-tansseja, boogie woogie, lindy hop, bugg ja fusku kolmessa ryhmässä. Aloittelijoille on oma ryhmänsä jossa tutustutaan lajin perusaskeleeseen ja peruskuvioihin sekä paritanssin perusolemukseen sosiaalisena lajina muun muassa vapaaehtoisella parinvaihdolla. Jatkotasolla syvennetään lajituntemusta, hankitaan lisää tanssikokemusta ja pyritään sitouttamaan harrastaja lajiin sekä seuraan tarjoamalla mahdollisuuksia esiintymisiin, kilpailemiseen ja kouluttautumiseen ohjaajaksi. Kisaryhmässä keskitytään hankkimaan taitoja, joita tarvitaan kilpailuissa. Perehdytään musiikinrakenteeseen, musiikintulkintaan- ja rytmiikkaan sekä esiintymiseen yleisön edessä. 

Toistaiseksi kaikki ikä- ja taitoluokat ovat samoissa ryhmissä, minkä on havaittu edistävän ryhmän yhteenhitsautumista ja helpottanut uusien harrastajien mukaantulemista. Alkeis- ja jatkoryhmien opetus on osittain päällekkäin, jolloin kokeneet harrastajat tanssivat uusien harrastajien kanssa ensimmäisen puoli tuntia treeneistään. Junioriharrastajia pyritään mahdollisimman aikaisin ohjaamaan kilpailemisen pariin löytämällä heille “oma pari”, jonka kanssa treenata.

RnS-tanssien opetus jatkotasolla pohjautuu niin sanottuun pyramidimalliin. Alimmaisella tasolla keskitytään tanssia-asentoon ja vartalon painopisteen hallintaa ensin paikallaan ja sitten liikkeessä. Kolmannella tasolla tutustutaan vientiseuraamiseen ja siihen vaadittaviin taitoihin. Tämän jälkeen tulevat kuviot ja liikkuminen parin kanssa vapaassa viennissä keskittyen seuraajan ja viejän tehtäviin omissa rooleissaan (roolit eivät ole sukupuoleen sidottuja). Kilpatasolla tähän liitetään esiintyminen ja oman “jutun” löytäminen niin sanottu pyramidin kärki.

Lajia ei ole sidottu mihinkään ennalta määrättyihin kuvioihin. Jokainen ohjaaja saa tehdä kurssinsa sisällöstä kuvioiden osalta oman näköisensä.

Seurassa on muutama nuorempi juniori-ikäisiä rns-harrastaja, joille periaatteessa opetetaan samoja asioita, mutta keinot ovat enemmän tekemisen kuin sanallisen opettamisen kautta annettuja. 

Rns-jatkoryhmäläisten kanssa käydään jatkuvaa vapaata keskustelua mihin he harrastajina haluaisivat, että opetus suunnataan. Lisäksi tunneilla tutustutaan välillä uusiin swingtanssilajeihin, jotta nähdään kuinka harrastajat ottavat ne omakseen.

Kisaryhmäläisten kanssa tehdään kausisuunnitelma, jonka tekemiseen osallistuvat pari, ohjaaja ja parien vanhemmat.

 

Tankotanssi

Tankotanssissa turvallisuus on tärkeää. Nettisivuiltamme löytyy yksityiskohtaiset ohjeet eri ikätasoille sopivista ryhmistä, vaatetuksesta, vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen tarpeellisuudesta sekä muista huomioon otettavista asioista. Ohjatut ryhmätunnit pitää ammattitaitoinen ohjaaja ja vapailla vuoroilla saavat harjoitella vain Hyrrissä tankotanssia harrastaneet yhdessä kokeneempien harrastajien kanssa. Viiden kerran alkeiskurssin päätteeksi ohjaaja suosittelee joko jatkoryhmää tai alkeiskurssin uusimista harrastajan edistymisen mukaan. Jatkoryhmää varten harrastajalla pitää olla taito invertoida eli nousta tangolle pää alaspäin. Taitojen karttuessa jatko 1-ryhmästä on mahdollisuus siirtyä ohjaajan arvion mukaan jatko 2-ryhmään, jossa harjoittelevat seuramme kokeneimmat tankotanssijat.

Tankotanssitunti koostuu aina lämmittelystä ja lihaskunto-osuudesta, taitojen harjoittelusta ja loppuverryttelystä. Ohjaaja neuvoo ja auttaa jokaista myös henkilökohtaisesti. Tarvittaessa harjoiteltavia asioita eriytetään helpompaan tai vaativampaan suuntaan. 

Viikkotuntien lisäksi tankotanssista on tarjolla tiiviskursseja vaihtelevin teemoin. 

 

Lavatanssi

Hyrrissä on kaksi lavatanssien viikkoryhmää, alkeet ja jatkoryhmä. Alkeisryhmässä painotetaan yleisimpien lavatanssien (mm. valssi, tango, humppa, cha cha  ja fusku) opettelua yhdessä ammattivalmentajien kanssa. Jatkoryhmässä opeteltuja perustaitoja syvennetään ja harjoitellaan tarkemmin tanssien perustekniikkaa ja lisää kuvioita. Lisäksi keväisin tarjotaan vasta-alkajille kuuden kerran lavatanssin tiiviskurssi kesälavakautta ajatellen. Tällöin kurssihintaan kuuluu myös pääsylippu lavatansseihin läheiselle lavalle, ja ensimmäisiin tansseihin mennään kurssilaisten kanssa yhdessä. Samalla käydään läpi lavaetikettiä ja rohkaistaan kokeilemaan lavalla tanssimista käytännössä.

Lavatanssin opetus tapahtuu näyttämällä ja kokeilemalla ja ennen kaikkea tanssimalla mahdollisimman paljon musiikkiin.  Tärkeintä on päästä tekemään ja yrittämään, eikä niinkään puhdas tekniikka, jota toki jatkoryhmässä ja taitojen kehittyessä harjoitellaan.