Lavatanssi ja Paritanssitekniikka

TERVETULOA NIIN UUDET HARRASTAJAT KUIN JO ENNESTÄÄN MUKANA OLLEET. ALKEET 18:00 / 19:30 JATKORYHMÄ.


 

Tuttuja ja perinteisiä paritansseja aikuisille.

 

Kotkan Hyrrät tarjoaa mahdollisuuden opetella paritansseja keskiviikoisin.

Paritanssi aikuisille on teknisesti aavistuksen Lavatansseja monipuolisempaa.

Ryhmä sopii, jos vaatii itseltään jo hieman enemmän teknistä osaamista ja innostunut hiomaan tarkemmin yksityiskohtia.

Tervetuloa!

Ohjaajina: Ilpo Halinen sekä Juhani Kauhanen


Lavatanssi sisältää perinteistä monipuolista valtakulttuurimusiikkiin ohjattua tanssia, jotka sopii kaikille.

 

Lavatanssiksi kutsutaan tanssilavoilla ja -paikoissa tapahtuvaa tanssimista ja niissä erityisesti harrastettavia tanssityylejä. Suomessa yleisimpiä lavatansseja ovat foksi (foxtrot), tango, valssi ja humppa sekä fusku eli lavajive. Lisäksi lavatansseissa soitetaan yleensä kerran pari vanhempia perinteisiä tanssilajeja, eli: jenkka, polkka ja masurkka.

Nykyisin lavojen tanssiohjelmistoon kuuluvat myös rock'n'swing-tanssit. Rock'n'swing -tansseilla eli kädenalitansseilla tarkoitaan yleisnimityksenä seuraavia lavoilla tanssittavia tansseja: jive, fusku (käytetään myös sanaa lavajive), bugg ja boogie woogie, lindy hop, discoswing (käytetään myös nimiä disco-jive tai samba-jive).

Näiden lisäksi lavoilla tanssitaan myös latinalaistansseja eli "lattareita" kuten samba, rumba (bolero) ja cha-cha. Näistä rumba ja cha-cha ovat paikallaan tanssittavia tansseja ja sambaa tanssitaan periteisemmin lavaa kiertäen.

Lavatansseissa ei ole kirjoitettuja sääntöjä siitä, mitä tanssilajia mihinkin kappaleeseen tanssitaan. Tästä syystä onkin tyypillistä, että eri parit tanssivat samaan aikaan eri lajeja ja tanssipari voi jopa vaihtaa tanssittavaa tanssia kesken kappaleen. Esimerkiksi foksia ja fuskua tanssitaan tyypillisesti samaan aikaan, mahdollisesti joku saattaa tanssia jiveä, boogie woogieta tai lindy hoppiakin samaan aikaan. Monista tansseista onkin sekä vartalokontakti- että kädenaliversio, joissa usein askelten rytmitys pysyy samana. Tällaisia pareja ovat esimerkiksi foksi ja fusku, sekä polkka ja swingpolkka.