Tehtävävastaavat

 

Tehtävä

Nimi

Sähköposti

Puhelin

Salivastaava

Ulla Pulli

ullriipu@hotmail.com

040 594 5106

Yksityistunnit

Outi Karppanen

outi.p.aalto@gmail.com

044 202 0291

Kilpailuvastaava

Mia Piispanen

mia.piispanen@windowslive.com

044 967 8770

Kilpatanssitiedotus /

Valmennusvastaava

Outi Karppanen

outi.p.aalto@gmail.com

044 202 0291

Nuorisovastaava

Tiina Päivärinta

tiina.m.paivarinta@gmail.com

044 054 0049

Rock'n'Swing-vastaava

Ari Halinen

ahalinen@yahoo.com

0400 592217

Rock'n'Swing-tiedotus

Tiina Suni

tiina.kotka@gmail.com

040 190 2591

 

Lasten ja nuorten toiminnan vastuuhenkilö: Mia Piispanen

 

Aikuistoiminnan vastuuhenkilö: Ari Halinen

 

Vastuuhenkiöt huolehtivat. että lasten/aikuisten toiminta on kattavaa ja johdonmukaista, ja että ryhmiä on erilaisiin tarpeisiin ja kaikille ikäryhmille. Vastuuhenkilöt kuuntelevat seuran jäseniä ja huolehtivat kauden päätteeksi tyytyväisyyskyselyihin vastaamisesta sekä tuovat näissä ilmenneet ajatukset seuran muun hallituksen tietoon. Lisäksi vastuuhenkilöt ovat mukana organisoimassa yhteishenkeä nostattavia tilaisuuksia kauden aikana, erityisesti kauden alku ja loppu huomioiden.